Indvendig gantry til servicering af ovenlys i 12 stk metrostationer på Cityringen. For servicering af indvendige facader kan der påhægtes en nedhægt gondol i en monorail skinne under gantryen.

Systemet skal anvendes på alle 12 metrosystemer, og gantryen kan således hægtes ned fra de langsgående fastmonterede skinner i hver side af metrostationen, adskilles i mindre moduler og transporteres videre til næste metrostation på en specialbygget trailer.

Projektmateriale kan rekvireres via vores kontakt formular.