DR-Byen, koncerthuset.

Den tidligere gondol på Koncerthuset ønskede DR-byen at udskifte, bl.a med baggrund i mange tekniske problemer med driftstop til følge. Strømforsyningen via en strømskinne var et stort problem . Desuden var det et problem at komme ud på skinnelegemet når der opstod maskinstop, og at man mange gange skulle rekvirere en mobilkran for at komme ud til gondolen for at løse problemerne. Derfor var hovedkravene til et nyt gondolsystem at det skulle være batteridrevet med forsynings power til en dags arbejde, samt mulighed for at komme ud på skinne legemet hvis der skulle opstå maskinstop.

Tech-Service har leveret et batteridrevet gondolsystem med 4 stk lithium batterier med lade system og 3x400, 16A forsyningsspænding til gondolen.

Desuden har Tech-Service leveret en manuel dresine, således at hvis der skulle opstå problemer ude på skinnesporet kan man nemt og hurtigt komme ud til gondolen uden at skulle rekvirere en mobilkran.

Projektmateriale kan rekvireres via vores kontakt formular.