OPS Gellerup

Stort kontorbyggeri med i alt 5 stk atrier med glasoverdækning. I alle atrier er der krav om mulighed for rengøring af oven lysene samt servicering af installationer. Desuden er der krav om rengøring af ovenlys og facader omkring ovenlys i kernen af bygningen.

Opgaven er løst med en modulopbygget gondol bestående af 4 moduler, som kan sammensættes så gondollængden kan tilpasses alle atrier. Rengøring af ovenlys og indvendige glasfacader i kernen foregår fra en standard 2 personers standard gondol ophængt i en dobbeltbom.

Projektmateriale kan rekvireres via vores kontakt formular.